Trening Skedsmo Skiklubb, ski 2022-2023 - fra 4 år til 8. kl

Velkommen til ny sesong med Skedsmo Skiklubb!

All påmelding til treningsgruppene skjer via denne siden, det sparer oss veldig mye administrasjon, og gir mer tid og overskudd til å lage et best mulig treningstilbud!

I tillegg til å betale treningsavgift må den aktive være medlem i Skedsmo Skiklubb.
Hvis du ikke er medlem fra før registreres du som medlem ved påmelding.
Medlemskontingenten faktureres årlig i januar. (Enkeltmedlem kr 300/tilleggsmedlem familie kr 100 for 2022).

Husk at medlemskapet gjelder til vi mottar skriftlig utmelding, bruk helst webskjemaet www.skedsmoskiklubb.no.

Det vil fortsatt være slik at det er mulig for de som ikke har vært med tidligere å ombestemme seg hvis man finner ut at barnet ikke er modent for aktivitet i gruppe eller av andre årsaker. I så fall sender du en epost til medlem@skedsmoskiklubb.no og forklarer situasjonen innen 21 dager etter påmelding/treningsoppstart, så refunderer vi treningsavgiften fratrukket et administrasjonsgebyr på kr. 100,-


Har du andre spørsmål, så send en epost til medlem@skedsmoskiklubb.no 
.Velg kategori ut fra hvor gammelt barnet blir i 2022, uansett når det har fødselsdag i løpet av året. Deretter får du opp en nedtrekksmeny der du velger fødselsår. Vi ber også om eksakt fødselsdato i feltet under. Vennligst bruk riktig datoformat, husk to siffer for måned og 4 siffer for år!  Fra den dato en utøver fyller 13 må det betales egen lisens. Mer info finnes under 
Om klubben/Nyttig info/For foreldre/Skilisens på hjemmesiden.Man kan melde seg på treningen gjennom hele sesongen i 2022-2023. For sesongen 2022-2023 har vi treningstilbud for barn født fra 2018 og eldre.


Treningstider finner du ellers i Aktivitetskalenderen på www.skedsmoskiklubb.no. Her finner du også mer informasjon om klubben.

Ved innmelding som medlem og utøver samtykker du automatisk til å ta imot info og påminnelser fra klubb og utøvergruppe på oppgitte e-post adresse(r). Videre samtykker du automatisk til at bilder/filmsnutter som tas i forbindelse med trening kan benyttes i vår markedsføring og på vår hjemmeside og i sosiale medier (f.eks Facebook).


Treningsavgiften inkluderer

 - drift av gruppene

 - trening 1-3 ganger i uka avhengig av aldersgruppe

 - kveldsmat etter trening 1-2 ganger i året

 - 1 - 2 nærsamlinger i året

 - påmeldingsavgift på skirenn fra fylte 8 år (fyller du 8 år i 2023 går du i 8 årsklassen allerede på skirenn før jul)


Spond/facebook

Det gis tilgang til en ny facebookgruppe og spond etter at man er påmeldt treningsgruppen (av naturlige årsaker må man ikke forvente at dette går på minuttet da det er en manuell transaksjon som ligger bak).


Dugnad

SSK er en foreldredrevet klubb og dugnader må påregnes. Som foresatt i SSK må det beregnes minimum 2 dugnader pr barn pr sesong. De som tar verv settes ikke opp på ordinære dugnader. 


Komiteer og arbeidsgrupper

Klubben har mange aktiviteter som vi trenger dere foreldres hjelp til. For å rekruttere nye til komiteer og arbeidsgrupper er det til stor hjelp om du i påmelding sier noe om hva du kunne tenke deg å bidra litt ekstra med. Dette kan gjøres i utfyllingen under når du kommer til "Vi kan ta verv som:"


Med ønske om en flott treningssesong med godt treningsutbytte!

Skedsmo Skiklubb

Et lite tips!
 Hvis du skal melde på flere samtidig trykker du på "Legg til ny deltager" i stedet for "Bekreft"

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Vær spesielt nøye ved utfylling av feltet under!
Fødselsdato (dd.mm.åååå f.eks. 17.05.1996)
 *
.
E-post adresse (evt. foresattes epost)
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil (evt. foresattes mobil)
 *
Foresattes fornavn (dersom under 18 år)
Kontaktinfo til flere foreldre/foresatte kan legges inn i boksen for Utfyllende informasjon.
Foresattes etternavn (dersom under 18 år)
Postadresse
 *
Poststed
 *
Klubben har mange aktiviteter som vi trenger dere foreldres hjelp til. For å rekruttere nye til komiteer og arbeidsgrupper er det til stor hjelp om du sier noe om hva du kunne tenke deg å bidra litt ekstra med.
Vi kan ta verv som:
 *
Dersom nytt medlem, ønsker du

Les mer om medlemskap på www.skedsmoskiklubb.no Hvis du velger familiemedlemskap tar vi kontakt med deg.
Under kan du legge til utfyllende informasjon, f.eks. kontaktinformasjon til flere foreldre, spesielle behov, annet det er nyttig av trenerne vet e.l.
Utfyllende informasjon
 *