Trener 1 kurs Oslo

Kurshelgen gjennomføres:
Fredag: 17:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 18:00
Søndag: 09:00 - 16:00

Kurset inneholder emnene:
Intro, Skader og førstehjelp, Parajudo, Kosthold, Fysisk trening, Treningsplanlegging, Bortlæring av teknikk, Utviklingstrapp, TW, NW, Falteknikk, Bevegelser, Grep, Kast, Casearbeid, Praksis, Pedagogiske utfordringer, Trenerrollen, Etiske Forhold & Evaluering.

I tillegg til kurshelgen må du gjennomføre følgende for å få trener 1 lisens: 

  • E-læring NIF
  • E-læring NJF
  • Gjennomføre praksis som trener i klubb
  • Innlevering av praksis og e-læringsrapport

Du finner mer informasjon om dette på trenersiden på judo.no.

Krav om forkunnskap:
Minimum oransje belte (4. kyu)

Alderskrav for trener 1 kurs:
– Alderskrav for deltakelse på kurs som arrangeres på sentraløstlandet: Deltaker må fylle minimum 16 år det årets kurset gjennomføres.
– Alderskrav for deltakelse på kurs som arrangeres på «ikke-sentraløstlandet»: Deltaker må fylle minimum 15 år det årets kurset gjennomføres.

Det gis ikke under noen omstendigheter dispensasjon fra alderskravene.
Sentraløstlandet defineres som Oslo, Akershus og sørover t.o.m. Larvik.

Pris:

  • Normal påmelding kr 1 000 - Frist 14.04
  • Sen påmelding kr 1 500,00 - Frist 21.04
  • Siste liten påmelding kr 1 750,00 - Frist 26.04


Kursholdere: 
Yoan Tutunarov
Ida Ruiken


Gratis kurs ved bestått lisens: 
Dersom du består hele kurset og innrapporterer dette innen 6 mnd. Får din klubb/du refundert påmeldingsavgiften (1000 kr).
Du får fyldig info om dette på kurshelgen.

 

Registreringsskjema

Navn
 *
Klubb
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
Født (år)
 *
 *