Topplederkonferansen august 2022

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Tittel
e-post
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
Organisasjon
 *
 *
Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Kommunedirektørforum har med KS, dekkes avgiften i sin helhet av OUmidler fordi Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent kurs. Kommunen kan be KS om refusjon etter at faktura fra Norsk Kommunedirektørforum er mottatt.
Oppholdspakke
 *
Her kan du bestille tilslutningsovernatting i forkant av konferansen.
Kryss av her dersom du er bidragsyter/innleder, eller arrangør:
Betalingsmetode
 *