Topplederkonferansen januar 2022

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
Organisasjon
 *
Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Kommunedirektørforum har med KS, dekkes avgiften i sin helhet av OUmidler fordi Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent kurs. Kommunen kan be KS om refusjon etter at faktura fra Norsk Kommunedirektørforum er mottatt.
Oppholdspakke
 *
Ønskes ekstra overnatting natt til konferanse 13.01.22?
Betalingsmetode
 *