Tønsberg Konferansen

Tønsberg Konferansen 8 juni - 10 juni 2022

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 8.-10.juni 2022. 

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Etter at konferansen dessverre måtte avlyses i 2020, er vi glade for å kunne fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år. Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Det er mulighet for å melde seg på med middager, Torsdagen blir det festmiddag med aperitiff og enkel underholdning.


Skal du overnatte må dette bestilles separat. For rabatterte priser, bruk linken under med bookingkode: Tønsbergkonferansen22

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/?search=Tonsbergkonferansen


se www.glennesenter.no for mer informasjon

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon