The King of Prayers - helg med Lama Changchub


THE KING OF PRAYER

Ønsket, beslutningen og løftet om å nå oppvåkningen for alle levende veseners skyld, er det som gjør en til en bodhisattva. The King of Prayer gir ord og form til en bodhisattvas uendelige, ubegrensede gode ønsker. Bønnen bidrar til å åpne og utvide sinnet, frigjøre det fra intellektets begrensninger og gjøre sinnet stort nok til å romme denne grenseløse beslutningen. Den åpner med den syvgrenede bønnen, som kan gjøres som en daglig praksis. The King of Prayer er en bønn som ofte brukes for å hjelpe en avdød videre til en god gjenfødsel. 

Lama Changchub vil gå igjennom og forklare The King of Prayer, som har gitt navn til Karma Tashi Lings bønnehefte, og som står på side 35 i heftet.

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i Karma tashi Ling buddhistsamfunn. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.Tid: 3. og 4. desember kl. 11-17  
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1500 kr inkl. lunsj
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)

      Pris: 1200 kr. Ta med matpakke til lunsj.

      (Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontigent i 2022 får 20% rabatt. Ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober får 50% rabatt)

     

 

Registration form

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Repeat email
 *
Mobil
 *
Priskategori:
 *
--
Kommentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 *