DIGIKURS - Frivillighet i sykehjem - en introduksjon

Velkommen til DIGIKURS

Hvordan tilrettelegge for samarbeid med frivillige på sykehjem og bo- og servicesentre?

Tid: Onsdag 21. september 2022 kl.12-14.

Digital plattform/Sted: Zoom

Målgruppe: Medarbeidere som har en særlig funksjon knyttet til samarbeidet med frivillige i sykehjem.

Kurset kan både passe for de som nylig har fått et ansvar for koordinering av samarbeidet med frivillige, og medarbeidere som har hatt et ansvar for frivillighetskoordinering i lengre tid, men som ønsker en introduksjon til feltet.

Kurset er utarbeidet med tanke på dem som ikke har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg.Kurset er gratis, men krever påmelding


Har du ansvar for å koordinere samarbeidet med frivillige på sykehjem/bo- og servicesenter?

Med fokus på samarbeid og ivaretakelse av frivillige får du i dette 2-timers digitale kurset en introduksjon til kjerneområder innen frivillighetskoordinering i eldreomsorg med hovedvekt på sykehjem/bo- og servicesenter.

Digikurset er spesielt utviklet til deg som har fått et ansvar for frivillig aktivitet ved sykehjem/ bo- og servicesenter. Du vil møte rådgivere fra Verdighetsenteret, en erfaren frivillighetskoordinator og andre deltakere  med ansvar for frivilligheten i eldreomsorgen. Verdighetsenteret vil presentere et faglig innlegg om frivillighet og samarbeid med frivillige innen eldreomsorgen, og vi skal i fellesskap med en erfaren frivillighetskoordinator  diskutere en case med relevans til deres praksishverdag.


Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige. 


Er kurset fulltegnet? Ta kontakt med Susanne Solvi Fagerbakke for venteliste: ssf@verdighetsenteret.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon