Stiim Aqua Pub Trondheim

Stiim Aqua Pub i Trondheim


DATO: 5. desember kl. 17:00-19:00

STED: Kongestua i Krambua, Krambugata 12, 7010 Trondheim 

Stiim Aqua Pub i Trondheim arrangeres i samarbeid med NCE Aquatech Cluster og Scale AQ og er gratis for klyngenes medlemmer.

 Deltakerne kjøper selv det de ønsker å drikke. 


PROGRAM

17:00-17:15 Velkommen ved Stiim Aqua Cluster og NCE Aquatech Cluster

17:15-17:35 Nye konsepter på veien mot bærekraftig produksjon av laks, v. Martin Søreide, Scale AQ

17:35-17:50 CageSense - trådløs miljøsensorikk for oppdrettsanlegg, v. Bjørn Sirnes, WaterLinked

17:50-19:00 Hyggelig havbruksprat og nettverksbygging


Vel møtt! 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Bedrift
 *
 *