Praktisk kurs i spirometri

PRAKTISK KURS I SPIROMETRI

Målgruppe: Sykepleiere, fysiologer, fysioterapeuter og helsesekretærer som utfører lungefunksjonsmålinger på sykehus eller i privat praksis/fastlegekontor/bedriftshelsetjeneste.
Læringsmål: Deltakerne skal kunne gjennomføre gode spirometritester og reversibilitetstester
Tid: Onsdag 14. juni 2023 kl 08:30 -15:30
Sted: Store Auditorium Ullevål, Oslo universitetssykehus
Kursleder: Elisabeth Edvardsen
Godkjenninger: Kurset er godkjent med 7 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, Kurset er godkjent med 7 timer til klinisk fagstige/kompetansebevis for helsesekretærer

Program (med forbehold om endringer):

Kl 08:30-09:00: Registrering
Kl 09:00-09:30: Intro spirometri
Kl 09:30-10:00: Målevariabler
Kl 10:00-10:30: Korrekt prosedyre m/demonstrasjon
Kl 10:30-10:50: Pause
Kl 10:50-11:30: Retningslinjer og krav til godkjent utførelse, feilkilder
Kl 11:30-12:00: Tolkning av spirometri m/kasuistikker
Kl 12:00-1300: Lunsj
Kl 13:00-14:45: Workshop
      Stasjon 1: Spirometri: praktisk gjennomføring og pedagogisk tilnærming
      Stasjon 2: Spirometriquiz
      Stasjon 3: Reversibilitetstesting og inhalasjonsteknikk astmamedisiner
Kl 15:00-15:30: Kasus og oppsummering

Påmelding er bindende

For spørsmål om kursene, send epost til: post.raao@ous-hf.no


Det bekreftes at deltakeren har fullført kurset den 14. juni 2023

Kurset er godkjent med

  • 7 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

  • 7 timer til klinisk fagstige/kompetansebevis for helsesekretærer


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Arbeidssted
 *
Mobil
 *
Arbeider med:
 *
Erfaring med lungefunksjonstesting:
 *
Vennligst meld inn eventuelle matallergier/diettbehov
Diettbehov
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *