Sommergradering 2023

Alle som skal opp til gradering må betale inn på forhånd gjennom denne tjenesten.

Graderingen gjelder for alle grupper i klubben

BARN:                          Graderingen avholdes Onsdag 14. juni fra kl. 17:00.
UNGDOM/VOKSNE: Graderingen avholdes  Fredag  16. juni fra kl. 17:00.

Avgiften på 250,- dekker selve graderingen og belte.
Eventuell utestående treningsavgift må være innbetalt før gradering!

Frist for påmelding/ betaling er  LØRDAG 9.JUNI KL. 17:00. Etter denne dato stiger prisen til 500,-. 

Hvis det ikke passer med en av dagene som er satt opp, vil det bli en oppsamling rett over sommeren. Skriv et notat om dette i kommentarfeltet!

Følg med på oppslag på våre websider når de enkelte gruppene skal møte opp.

Ansvarlige for graderingene i klubben:

Vennlig hilsen
Pål Erik Hansen
Hovedinstruktør

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Mobil
 *
E-post adresse
 *
Alder
 *
Legg inn hvilken grad det skal testes til (ny grad) - bortsett fra gul stripe er alle stripegraderinger for barn.
Ny grad?
 *
Onsdag er gradering for de under 13 år. Fredag er gradering for de over 13 år
Graderingsdag (ons/fred)
 *
 *
Er all tren.avgift betalt pr. dags dato
 *
Hvis dette ikke er i orden, kan utestående beløp betales via nettbutikken vår som ligger på websiden vår
Avgift før 09.06 - 250,- etter 09.06 - 500,-
 *
Gi beskjed hvis det er spes.ting
Kommentar
Meld deg på uansett
 *