SMS-kurs for droneoperatører


Kurset holdes på norsk og går over to dager. Mer informasjon kommer.

Sikkerhetsstyring

Med de nye EU-reglene har det kommet krav til at man må ha et Safety Management System (SMS) dersom man har et Light UAS Operator Certificate (LUC).
Tidligere RO2- og RO3-operatører har et kvalitetssystem fra før. Et sikkerhetsstyringssystem er mer omfattende og berører flere aspekter av det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet.

I kurset ser vi på ulike deler av et SMS, de tilhørende regelverkskravene for LUC-operatører og hvordan de kan gjennomføres i praksis for å etablere en god sikkerhetskultur.


Innhold i kurset

• Sikkerhetsstyring i luftfarten

• SMS i praksis

• SMS-krav til LUC operatører

• Tilpasning til din organisasjon

• Spørsmål og avklaringer


Pris

2 235 kr per deltaker

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon