Skolelederkonferansen 2023

SKOLELEDERKONFERANSEN 2023

Skolelederkonferansen i Møre og Romsdal blir arrangert som lunsj til lunsj konferanse torsdag 23. –  fredag 24. mars 2023 på Alexandra Hotell  i Molde.

Arrangør og bakgrunn:

Arrangør av konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i M&R, M&R fylkeskommune, KS, Skolelederforbundet og Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda har teknisk/gjennomføringsansvar i 2023. 

Konferansen blir arrangert annethvert år og hadde i 2018 om lag 200 deltakere. Temaet var «trygg skole» og ble innledet av Kjell Magne Bondevik med et Europeisk perspektiv. Seneste år har konferansen lagt på is grunnet pandemi, men vi gleder oss til å starte opp igjen i 2023 da dette er et viktig møtested for skoleledere i Møre og Romsdal.

Tema:

Årets konferansetema er tillit. Dyktige ledere må både ha og gi tillit.  Et samfunn i rask og kontinuerlig endring ser vi medvirkning, samarbeid og partnerskap som viktige premisser. Tillit på alle nivå er avgjørende i et slikt perspektiv. Regjeringen løftet i Hurdalsplattformen en tillitsreform der målet er mer velferd og bedre tjenester. Hva betyr dette og hvordan skal vi kunne medvirke? Konferansen blir åpnet av Statsforvalter i Møre og Romsdal Else-May Norderhus og tema initiert av Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø. Vi har videre et variert program med dyktige innledere, kultur og en deltakeraktiv sekvens.

Program og informasjon

Program og utfyllende informasjon finn du her: www.hivolda.no/skolelederkonferansen2023

Målgruppe

Ledere på alle nivå i skolen, ledelse, kulturskoleledere, faglig og adm. ansatte hos arbeidsgiver, ansatte i PPT og Universitet/Høyskolesektoren.

Økonomi

Du finner detaljer om priser og valg ved påmelding.

Konferanseavgift på kr. 1 500.- er inkludert i prisen ved ulike valg.

Arrangøren inviterer til felles 3-retters middag på Scandic Alexandra Hotell kl. 20.00. Middagen er inkludert i helpensjon. Ikke-boende som ønsker å delta på middagen er hjertelig velkomne. Du kan velge ulike alternativ ved påmelding.

Alle utgifter for konferansen betales online ved påmelding eller ved faktura.

Overnatting

Konferansen bestiller rom til alle på Alexandra Hotell i Molde

Påmelding

Det er elektronisk bindende påmelding innan 1. mars 2023. kl 2300. 

Påmeldingsskjema finn du lenger ned på sida.

Har du spørsmål til konferansen eller til påmelding så send epost til ole.frank.bakken@hivolda.no eller telefon  70 07 50 58.

Påmeldingsfrist 1. mars 2023.

Program «Tillit», Alexandra Hotell Molde, 23. – 24. mars 2023 

1130-1230     Registrering og lunsj
1230-1245     Kulturinnslag
1245-1300     Åpning v/ Statsforvaltar i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus
1300-1330     «Hurdalsplattformen og tillitsreformen», Statssekretær i KD, Sindre Lysø
1330-1400      Kaffe og prat
1400-1445      «Fordeler og ulemper med tillit og mistillit i skolen», Stein Conradsen, HVO,                            
                         Marlen Djupvik, Ulstein u-skule
1445-1500      Kort pause
1500-1600     Gruppearbeid og deling i Padlet
1600-1630      Oppsummering i plenum.
2000 Middag

Fredag 24. mars 2023

0900-0915   Statsforvaltaren, nytt og nyttig.
0915-0945   «Tillit i balansen mellom tilsette og arbeidsgjevar» rektor Leif Magne Lervik
                      «Tillit sett fra et elevperspektiv», elev Molde VGS
0945-1005   Kaffipause/utsjekk.
1005-1100   Paul Otto Brunstad, «Anerkjennelse som tillitens forutsetning i all
                     profesjonsutøvelse»

1100-1130  Kaffepause/utsjekk
1130-1215  Paneldebatt.
1215            Lunsj og heimreise

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon