Skolehageseminaret 2021

SKOLEHAGESEMINARET 2021 

Fredag 12. november 

 

Jordliv og tverrfaglige oppgaver knyttet til læreplanen 

Vitenparken og Økologisk Norge inviterer til faglig påfyll og inspirasjon i årets skolehageseminar. I år kan du enten følge foredragene digitalt fra hele landet eller komme til Vitenparken på Ås. De som kommer til Ås vil også få muligheten til å delta på de praktiske øktene etter lunsj.  

Seminaret deles opp i to deler og vi inviterer et bredt spekter av fagfolk til å formidle sitt arbeid. Vi får høre fra bonden, pedagogen og gartneren. Mer detaljert program kommer.  

Del 1

Foredrag.  kl 9.00-11-30 

Dere kan enten følge med digitalt eller delta på Vitenparken, Ås.  

De som deltar digitalt får tilsendt link i forkant av seminaret. 

 

Lunsj 

Bærekraftig varmlunsj 

 

Del 2

Praktisk økt 12.30-15.00 

Kun for fremmøtte på Vitenparken, Ås.  

Ved registrering i Vitenparken kan du velge mellom ulike praktiske grupper. Varighet per gruppe er 1 time og dere velger to ulike. Tema for praktiske økter er blant annet bokashi, markkompost, huggelbed, biokull og mikrolivet

På årets skolehageseminar setter vi fokus på grunnlaget for å få til en vellykket skolehage- nemlig god jord. Programmet gir innsikt i betydningen av god matjord og hvordan den bygges opp.  Hvilken betydning har mikrolivet og hvordan kan vi bygge oppunder dette. Seminaret viser også til konkrete eksempler på elevoppgaver og hvordan temaet kan bearbeides tverrfaglig.  

Seminaret er åpent for alle, men hovedmålgruppe er pedagoger i grunnskolen.  

Hovedtemaene er: 

  • Jordhelse 

  • Hvordan bygge opp god jord?  

  • Tverrfaglig oppgaver knyttet til temaet


Vi gleder oss til å ta dere imot på Vitenparken eller treffe dere digitalt. 


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Matallergier
Stilling/skole
 *