Sirkulærskolen

Velkommen til Sirkulærskolen  

– et samarbeid mellom Nordic Edge, Grønn By, Klimapartnere og Good Ventures 

Hvordan kan bygg- og anleggsbransjen omstille seg til en mer sirkulær økonomi? 

Visste du at norsk økonomi er bare 2,5 % sirkulær mens nederlandsk økonomi er 20 % sirkulær? En av konsekvensene av nye rammeverk fra EUs grønne giv og norsk strategi for sirkulær økonomi er at flere bransjer må omstille seg til en mer sirkulær økonomi for å bidra til grønn omstilling, kutte klimagassutslipp og forbli konkurransedyktige.  

Har du tenkt på hvordan din bedrift kan bli mer sirkulær? Det som kjennetegner sirkulær økonomi er at man beholder ressurser i verdikjeden lengre ved å sørge for at ingen ressurser forsvinner ut, bruken og levetiden til produkter øker og at man reduserer antall ressurser i omløp.

 Bli med på vårt alle første kurs om sirkulær økonomi der du som jobber i verdikjeden for bygge- og anleggsnæringen får muligheten til å omskape selskapets forretningsmodell og teste ut nye partnerskap for å omstille din organisasjon til den sirkulære økonomien. 


Program: 

Dag 1 Sirkulære forretningsmodeller

Tirsdag 26.10 kl 12:30-15:30 

  • Velkommen; v/Nordic Edge/Klimapartnere og Grønn By. Presentasjonsrunde
  • Hva er sirkulærøkonomi, hva er en sirkulær forretningsmodell, hvordan jobber vi med kartlegging og design av sirkulære forretningsmodeller ved kursansvarlig Natalia Ålgård.
  • Gruppearbeid - kartlegging av forretningsmodeller, utvikling av nye forretningsmodeller og fremtidsscenario
  • Presentasjoner og oppsummering dag 1

Dag 2: Bygge en sirkulær verdikjede for bygg- og anleggsbransjen

Torsdag 28.10 kl 12.30-15.30

  • Presentasjon “Eksempler på markeder for resirkulerte byggevarer” ved Heather Bergsland fra Veni og BloxHub i København, som har 12 PhD med fokus på fremtidens byggebransje.
  • Presentere problemstillinger og innledning til gruppearbeid med veiledning underveis.
  • Design av nye sirkulære verdikjeder med bakgrunn i problemstillinger.
  • Presentasjon av funn og og ideer
  • Oppsummering av dagene & hvordan benytte ny lærdom og eventuelle nye ideer i virksomhetene.

 

Kurset vil bli fasilitert av Natalia Ålgård, konsulent innen sirkulær økonomi fra Good Ventures/Circulab 

Merk: Vi ønsker en god mix av hele verdikjeden fra arkitekter til entreprenører og leverandører av materialer og avfallsbransjen. Hvis du selv mener du er en del av denne verdikjeden så kan du melde deg på arrangementet. 

Vi ser frem til å gjøre regionen mer sirkulær sammen!  

Påmeldingsfrist 15. oktober. 

Vennlig hilsen, 

Nordic Edge, Grønn by, Klimapartnere og Good Ventures 

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon