Buddhanatur - med Lama Changchub

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i Karma tashi Ling buddhistsamfunn. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.


Buddha-natur
– helgekurs med Lama Changchub

Ifølge læren om buddhanaturen har alle levende vesener buddhanatur og dermed potensialet til å våkne opp. Den eneste forskjell mellom buddhaene og oss, er at de har realisert buddhanaturen, mens vi ikke har gjort det ennå. Frihet og lykke er mulig nettopp på grunn av buddhanaturen. Buddhanaturen er fri – utenfor kategorier som tid og rom, fødsel og død. I dette kurset vil Lama Changchub bruke ulike tekster til å belyse hva som kjennetegner buddha-naturen, og metoder for å gjenkjenne den.


Tid: Lørdag-søndag 18.-19. november kl. 11–17

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

Lærer: Lama Changchub

Pris:  1200 kr. inkluderer lunsj, kaffe, te, etc begge dager

20% rabatt for trygdede, alderspensjonister, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2023 (960 kr)

50% rabatt for ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober (600 kr)

For innehavere av Gullkort 2023 er kurset gratis

Påmeldingsfrist: 11. november  


Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Nærmeste T-bane er Mortensrud. Nærmeste bussholdeplass er Sommerro.

PÅMELDING

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Priskategori
 *
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Vi serverer vegetar. Har du allergier eller ytterligere spesielle behov, spesifiser disse.
Allergier eller spesielle behov
Andre opplysninger
 *