Salsa 2 Puertorican beginner - 4 uker mandager ME Nightclub

                                                                                                                                                                                                              

Velkommen til en ny kurshøst hos SalsaNor Trondheim!

Har du husket å fornye ditt medlemskap for 2021? https://www.deltager.no/salsanor_membership_2021_01012021

Medlemskap gir rabatter på kurs, og er også et viktig bidrag for vår organisasjon når vi skal søke midler fra ulike etater basert på våre medlemstall.

Nå som 1-meter’n er opphevet, setter vi opp en kursplan som vi pleier å ha:

  • På alle pardanskurs går vi nå over til partnerskifte underveis igjen. Skulle retningslinjene endre seg, vil vi så snart som mulig endre tilbake til ikke noe partnerskifte!
  • Hvis din faste partner ikke kan møte en kveld, ber vi om at du tar kontakt med oss.
  • Vi velger fortsatt å ha noen begrensninger på hvor mange deltakere som kan være i lokalet.
  • Vi legger inn lengre pauser mellom de fleste kursene slik at vi får desinfisert utsatte kontaktpunkter i lokalet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har mulighet til å refundere kurs som måtte bli avkortet eller avlyst pga. covid19. 

Videre kan kursplanen bli endret på kort varsel ut ifra endringer i smittevernregler.

Vi ønsker at det skal trygt å delta på våre kurs. Ber derfor om at alle følger disse kjørereglene:

  • VIKTIGST! Ikke kom på dans hvis du er syk/har symptomer på luftveisinfeksjon. Vær spesielt obs. hvis familie er syk eller får påvist covid 19. Ta kontakt hvis du er i tvil om hva du skal gjøre!
  • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
  • Det er håndvask på toalettene. Vi sørger i tillegg for antibac i lokalet.
  • Det vil KUN være kursansvarlig og instruktører som vil ha adgang til kjøkkenet.
  • I pausene mellom kurs-/dansekvelder må vi tømme lokalet og desinfisere utsatte flater. Vi ber om at ingen oppholder seg i salen denne perioden.

Vi vil alltid søke å følge myndighetenes pålegg og anbefalinger.


Registreringsskjema

Fornavn/First name
 *
Etternavn/Surename
 *
E-mail
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
 *