Instruktørkurs: Runddansrytmar (Skjetten)

Velkomen til instruktørkurs med fokus på runddansrytmar 15.-16. januar 2022 i Skjetten


Påmeldingsfrist måndag 3. januar innan kl. 23:59. (Påmeldingsskjema finn du nedst på denne sida)


I samarbeid med Eidsiva fylkeslag, Bygdelagssamskipnaden og SAFFA skipar Noregs Ungdomslag til eit nasjonalt instruktørkurs med fokus på runddansrytmar i Skjetten helga 15.-16. januar 2022.
Instruktørkurset går over ca. 12 timar laurdag og sundag og skjer parallelt med SAFFA-kurset. Meir om SAFFA sitt kurstilbod kan du lese her: www.saffa.no.

Om kurset:

Dette instruktørkurset er eit fordjupingskurs i runddans. Runddansen som vart ei svært populær dansegruppe på 1800-talet står sterkt i den norske folkedanstradisjonen også i dag. På kurset går me inn på danseformene, likskapar og forskjeller innanfor dei fire runddanstypane/-rytmane vals, reinlender, polka og masurka. Kurset legg også vekt på å formidle mangfaldet i runddanstradisjonen, ulike rytmiske variantar, motiv-variantar og ulik tilnærming til runddansane, både som lokal dansetradisjon, og også noko korleis ulike runddansvariantar og -rytmar er knytta til andre dansegrupper innafor den norske folkedansen som bygdedans og turdansar. Kurset er praktisk, men det er ein føresetnad at kursdeltakarane kan dansa runddans frå før av. Me vil dansa mykje, men parallelt sjå danseformene i historisk og samtidig samanheng. På kurset vil musikaren vera sentral i å skapa rytmisk samforståing med kursdeltakarane.

Me vil ta enkelte djupdykk inn i nokre danseformer ved hjelp av dansearkivmateriale frå Norsk senter for folkemusikk og folkedans.


Om instruktøren:
Instruktør på kurset er Siri Mæland. Siri Mæland er folkedansar, pedagog og seniorforskar som brenn for folkedansformidlinga både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Ho har i 20 år jobba ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff), var studieansvarleg og ein av hovudlærarane for pionerarbeidet med utøvarstudium i folkedans (2009-2012), jobba som folkedanslærar på folkedansstudia/dansevitskap ved NTNU og er i dag fagleg ansvarleg i ungdoms- og talentutviklingsprosjektet Bygda dansar. Ho har rik kunnskap om folkedanstradisjonane i Noreg i notid og fortid gjennom fordjupingsarbeid i det rikhaldige dansearkivet ved Sff både som dansar og forskar. Siri lærte å danse av mora si og aktivitetane i ungdomslaga på Jæren. Ho har gått instruktørkurs i NU A,B og C-kurs då ho var aktiv i BUL Bergen i studietida for å bli allmennlærar med musikk. Det var instruktørkursa som vart vegen inn til folkedansstudier, mastergrad og til slutt doktorgard. Siri er i dag 2. vara i NU-styret, i tillegg til internasjonale forskningsverv.

Siri gler seg til å djupdykka i runddanstradisjonen saman med kursdeltakarane.

Kven som skal vere musikar på kurset vert offentleggjort så snart det er på plass.


Målgruppe: 
Kurset er i hovudsak for vidarekomne dansarar og for deg som har dansa ein del eller mykje og vil bli eller allereie er instruktør. Det er ei forutsetning at kursdeltakarane kan dansa runddans frå før av.


Kurstider:
Laurdag 09:00-17:00
Sundag 10:00-15:00

(Med atterhald om endringar).

Kurslokale: 
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.

Prisar:

Kurspris inkl. dagpakke og lunsj begge dagar: 900,-
Tilleggspris for ikkje-medlemmer i NU: 500,-
Middag laurdag kl. 18 (lasagne): 225,-
Enkeltrom lar-sun: 995,-
Dobbeltrom lar-sun: 598,- (per pers)
3-mannsrom lar-sun: 465,- (per pers)
Enkeltrom fre-sun: 1990,-
Dobbeltrom fre-sun: 1195,- (per pers)
3-mannsrom fre-sun: 930,- (per pers)

Lunsj og dagpakke (kaffi/snacks) begge dagar er inkludert i kursprisen.

OBS: Dersom du ynskjer å bli medlem i NU kan du ta direkte kontakt på solveig@ungdomslag.no før du fullfører påmeldinga.


Betaling:

Dersom du vil få tilsendt faktura for kostnadane bruker du kampanjekodefeltet og skriv inn koden "runddans". Fyll også ut kven som skal motta faktura i påmeldingsskjemaet med feltet nedst i skjema.


Påmelding:
Påmelding til instruktørkurset skjer via deltager.no. Kurset har eit begrensa tal plassar så det er lurt å vera tidlig ute med påmeldinga. Siste frist er måndag 3. januar kl. 23:59.

MERK: Eventuell avlysing må skje innan ordinær påmeldingsfrist. Deltakaravgift for ev. avlysing etter fristen vert ikkje refundert.

Spørsmål ang. kurset kan rettast til solveig@ungdomslag.no.


Kurset er støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Gateadresse
 *
Postnr. og poststad
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Fødselsår
 *
Kva danse- og/eller instruktørerfaring har du frå tidlegare?
 *
Kva forventningar har du til kurset?
 *
Er du medlem i Noregs Ungdomslag?
 *
For ikkje-medlemer kjem det ein ekstra kostnad på 500,- for kurset. Ynskjer du å bli medlem i NU, ta kontakt på solveig@ungdomslag.no.
Velg kurspris
 *
Ynskjer du middag laurdag kl. 18 (lasagne)?
 *
Utgjer 225 kr. som vert lagt til kursprisen.
Ynskjer du overnatting på hotellet?
 *
Prisen vert lagt som eit tillegg til kursprisen.
Dersom du skal bu på dobbelt-/3-mannsrom, kven skal du dele rom med?
Har du allergi eller behov for tilrettelegging?
Fotoløyve
 *
Eg stadfester med dette at NU får ta og publisere bilete/video av meg i samband med marknadsføring av kurs og organisasjonen.
Eg godkjenner at NU kan kontakte meg med informasjon om liknande arrangement i framtida
 *
Ynskjer du å betale med kort eller få tilsendt faktura?
 *
Dersom du ynskjer å få tilsendt faktura er det viktig at du benytter feltet for Kampanjekode nedst på denne sida. bruk koden "runddans".
Kampanjekode
 
 *