Ridekurs på Norsk Fjordhestsenter

Ridekursa startar opp igjen i veke 37. 

Ridekursa består av 10 timar, men det er ingen undervisning i haustferien. På kurset vil du lære å stelle hest, sale av og på og å ri. Det vil bli riding både på bane og på tur. 


Oversikt over tidspunkt:


Tysdagar kl. 17-18:

Nybegynner. Passar for dei som ikkje har prøvd å ri før, og for dei som har ridd litt.


Tysdagar kl. 18-19:

Lett øva. Passar for dei som mestrar trav og som er klar for å begynne å galoppere, eller har prøvd å galoppere litt. 


Tysdagar kl. 19-20:

Vaksengruppe. Passar for ungdomar og vaksne som har lyst å ri, og som har vore litt bort i hest fra før. 


Torsdag kl. 16-17:

Knøttegruppe. Passar for born mellom 6 og 9 år som har lyst til å stelle hest og prøve å ri. På grunn av sikkerheiten oppmodar vi om at bornet har med seg ein vaksen som kan hjelpe oss.   


Torsdag kl. 17-18:

Nybegynner. Passar for dei som ikkje har prøvd å ri før, og for dei som har ridd litt. 


Torsdag kl. 18-19:

Lett øva. Passar for dei som mestrar trav og som er klar for å begynne å galoppere, eller har prøvd å galoppere litt. 


Torsdag kl. 19-20:

Spranggruppe. Passar for ryttarar som har lyst til å satse meir på sprang. Ein forutsetning for å kunne vere med her er at du må kunne galoppere, og du må ha hoppa før. Oppmøte kl. 18.30 for å bygge bane, og du må ha tid til å bygge ned etter timen.


Oversikt over tidspunkt og grupper kjem når påmeldingsfristen har gått ut. For at elevane skal få mest mogleg ut av kurset kan det hende vi må flytte og omrokkere litt på gruppene slik at nivået på ryttarane blir likast mogleg. 


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon