Ridegruppe Solbakken gård

Vi gjentar vårt tilbud til riding på Solbakken gård for en gruppe Lørdag 1/5 kl. 12:00. Gården ligger på Bontveit, like forbi Frotveit gård. Vi håper at dette kan være en aktivitet til noen som har mistet tilbudet sitt grunnet nedstengning. 
Fremmøte Lørdag klokken 11:45 på Solbakken gård, Bontveitvegen 501, Kaland (forbi Frotveit gård).
Deltakerne må ha egen hjelm, husk avstand og regler for smittevern. Husk klær etter vær! 
Deltakelse kun for medlemmer, påmelding via linken under:
 

Registreringsskjema