Rettspsykiatrisk sakkyndig, C-kurs

Kurset vil gi opplæring i utøvelse av arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig oppnevnt av retten, slik at kursdeltagerne etter gjennomført kurs har kunnskap og kompetanse til å kunne utføre arbeidet som rettsoppnevnt sakkyndig og utarbeide en rettspsykiatrisk erklæring i henhold til rådende lovverk og gjeldene faglige retningslinjer.

Begge delkursene er obligatoriske. Det vil bli sendt ut kursmateriell til deltagerne for forberedelse i forkant av delkursene. Det vil bli kursoppgaver i form av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det vil bli kursoppgaver for deltagerne mellom de to delkursene.

Det er 30 plasser på dette kurset. Søkere med gjennomført B-kurs vil bli prioritert. Alle søkere til kurset vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp for å bli orientert om man har fått plass eller om man ønsker å stå på venteliste. 

Kurset søkes godkjent hos Dnlf og NPF.


Endelig informasjon om priser og betalingsinformasjon kommer til de som har fått plass.

Prisen for hele kurset vil være ca. 9500,- 

Overnatting for kursdagene (4 netter totalt) vil ligge på ca.  6000,- hvis man ønsker å benytte avtalepriser for enkeltrom på hotellet. 


Dato for samlingene:  

Delkurs 1: 13.-15. juni 2022

Delkurs 2: 22.-24. august 2022


Praktisk informasjon
Startdato: 13.06.2022 kl. 00:00
Sluttdato: 24.08.2022 kl. 00:00
Påmeldingsfrist: 01.04.2022 kl. 23:59

Sted:
Hotel Norge by Scandic
Bergen

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 40450764
steffen.stamnes@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon