Repetisjonskurs Sjømannsleger 3-4 mai 2022

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Du MÅ ha gjennomført og bestått grunnkurs fra og med november 2013 for å melde deg på repetisjonskurs.

Repetisjonskurs vil ikke være tilstrekkelig uten at du har et grunnkurs fra og med november 2013 og frem til i dag! Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet dersom du er i tvil.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som sjømannslege etter Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-06-05-805

Fornyet godkjenning som sjømannslege gis av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra legen. Gjennomført kurs gir ikke automatisk fornyelse av godkjenningen, men er nødvendig for å få fornyet godkjenning. Når nødvendig endring i Helseforskriften er gjennomført, vil det i tillegg til repetisjonskurs bli innført tilleggskrav om annen faglig aktivitet.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset består av 24 leksjoner a 45 minutter, hvorav 6 timer er egenlæring/forhåndsoppgaver (forhåndsprøve, 2 kasus + gjennomgang av eget kvalitetssystem og forberedelse av sak til Fagnemda) og 12 timer er kurs med "tilstedeværelse". Etter gjennomføring av opplæringen må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd. Opplæringen avsluttes med en kursprøve som må bestås (minimum 80 % riktige svar).

Kurset er godkjent av Den norske legeforening:

Allmennmedisin godkjenner kurset med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin tl videre og etterutdanningen.

Arbeidsmedisin godkjenner kurset med 15 timer som valgfritt kurs for leger og spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin mener kun et fåtalls timer er relevant og disse utgjør mindre enn 6 timer som er minstekravet for å få kurset godkjent.


Vi starter opp dag 1 kl. 0800  og holder på til 1715. Dag 2 fra 0800-1655. (Eksamen fra 1555-1655) Vi tilbyr lyd og bilde prøve dagen før kurset. 

Linker til Kompendium, forhåndsprøve og timeplan blir sendt på epost sammen med bekreftelse på at du er påmeldt straks påmeldingen din er mottatt. Vær obs på at denne eposten sendes fra ikkesvar@deltaker.no 

Forhåndsoppgavene består av en forhåndsprøve på 20 spørsmål i tillegg skal det gjennomføre en individuell risikovurdering av to kliniske kasus.  Konklusjonen på kasuistikkene sendes inn sammen med svarene på forhåndsprøven. 

Du skal også gjennomgå og evt. revidere eget kvalitetssystem og forberedelse av sak til Fagnemnda.


Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:


  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet. Vi erfarer at det er best å bruke headset.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb. Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

For mer informasjon se: www.NSMDM.NO

Praktisk informasjon
Startdato: 03.05.2022 kl. 08:00
Sluttdato: 04.05.2022 kl. 17:00
Påmeldingsfrist: 16.04.2022 kl. 20:00

Sted:
Digitalt

Legg til i kalender
:
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no