Repetisjonskurs Petroleumsleger 3. juni 2022

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med "tilstedeværelse". Kurset arrangeres digitalt og kamera må stå på under hele kurset.

Kurset er  godkjent av Den norske legeforening:

 ALLMENNMEDISIN  9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

SAMFUNNSMEDISIN 9 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 19 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning


Vi starter opp med registrering kl. 0800, forelesninger fra 0815-1815

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på epost straks påmeldingen er mottatt.

Forhåndsoppgavene består i:

  • Egenlæring  
  • 3 kasuistikker 
  • Forhåndsprøve

For mer informasjon se: www.NSMDM.NO

Praktisk informasjon
Startdato: 03.06.2022 kl. 08:00
Sluttdato: 03.06.2022 kl. 18:30
Påmeldingsfrist: 20.05.2022 kl. 08:00

Sted:
Arrangeres digitalt på Zoom

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon