Repetisjonskurs Petroleumsleger 23 mai 2023

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med "tilstedeværelse". Kurset arrangeres digitalt kamera må stå på under hele kurset.

Kurset er  godkjent av Den norske legeforening:

 ALLMENNMEDISIN  8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

SAMFUNNSMEDISIN 9 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 19 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning


Kurset arrangeres digitalt.

Vi starter opp kl. 0800 og avslutter med kursprøve fra 1730-1830.


Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet. Vi erfarer at det er best å bruke hodetelefoner.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb. Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på epost straks påmeldingen er mottatt.

Forhåndsoppgavene består i:

  • Egenlæring  
  • 2 kasuistikker 
  • Forhåndsprøve

For mer informasjon se: www.NSMDM.NO

Praktisk informasjon
Startdato: 23.05.2023 kl. 08:00
Sluttdato: 23.05.2023 kl. 18:30
Påmeldingsfrist: 21.04.2023 kl. 08:00

Sted:
Arrangeres digitalt på Zoom

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 22
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
 *
Privat gateadresse
 *
Postnummer/-sted
 *
Arbeidssted
 *
Adresse arbeidsgiver
 *
Postnummer/-sted arbeidsgiver
 *
Ev. matallergier
Pris
 *
Kommentar
 *