Repetisjonskurs Dykkerleger 31 mai 2022

Repetisjonskurs/oppdateringskurs i dykkemedisin. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.


Kurset er laget for godkjente dykkerleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Dette kurset møter kravene som Helsedirektoratet har satt.  Merk at du kan ta kurset i løpet av de siste 12 mnd før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 mnd) før utløpet av godkjenningen.


Kurset er godkjent av Den Norske Legeforeningen med følgende:

Allmennmedisin: 8 timer valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning

Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

 

Vi starter kurset kl 0815 og avslutter kl 1815, kursprøve fra kl 1640-1825 - 45 minutter


Generelle påmeldingsregler:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:


  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet. Vi erfarer at det er best å bruke hodetelefoner.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb. Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no


For mer info se NSMDM sin nettside

Praktisk informasjon
Startdato: 31.05.2022 kl. 08:00
Sluttdato: 31.05.2022 kl. 17:00
Påmeldingsfrist: 11.05.2022 kl. 16:00

Sted:
Digitalt

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon