Rallylydighetkurs klasse 3/Elite Høyreføring og Valgfrie momenter

Tid: Lørdag 25. september 2021
Klokkeslett: 9:00-16:00
Sted: Asker Hundeklubb sin treningsbane på Dikemark
Instruktør: Lise Birgitte Fredriksen

Pris: 1100kr medl AHK / 1350 ikke meld AHK


Dette kurset er for deg som har fått opprykk til klasse 3/Elite. Det kan også passe for deg som har god kjennskap til øvelsene i klasse 3/Elite, men ikke konkurrerer.

Kurset er delt opp i to bolker hvor man før lunsj jobber med høyreføring og etter lunsj får hver deltager hjelp og individuell oppfølging med selvvalgte øvelser.

Før lunsj: 
Høyreføring vil si at hunden skal kunne gjøre øvelser på din høyre side. Høyreføring starter i klasse 3 med noen øvelser, og i Eliteklassen skal stort sett samtlige øvelser med unntak av sakte marsj, springmarsj og kjegleøvelsene kunne utføres fra førers høyre side.
I denne bolken vektlegges innlæring for hvordan få en solid høyreføring før man gjør praktiske øvelser.

Lunsj/hundelufting

Etter lunsj:

Hver kursdeltager skal velge ut fire spesifikke øvelser/momenter som de ønsker å få hjelp til innlæring av/ eller finpusse på utførelse. To hovedøvelser og to sekundære.

Har man andre spesifikke problemer knyttet til skilt eller bane som man ønsker hjelp/trening på kan også dette tas med. Alle kursdeltagere får i denne bolken individuell oppfølging knyttet til sine utfordringer.

Hver og en sender sine valgte momenter/problemstillinger på mail til ahkrallylydighet@gmail.com og disse vil bli videresendt til kursholder.
 

Har du spørsmål i forbindelse med kurset kan du sende mail til ahkrallylydighet@gmail.com

Velkommen!![TK1]


 


 

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon