Rallylydighet - Videregående klasse 1 og 2

For å være med på denne treningen må Introkurs i Rallylydighet i Drøbak Hundeklubb være gjennomført og du må være medlem i klubben .

Kurset passer for alle som har lyst til å trene rallylydighet både som en hyggelig og morsom aktivisering for hund og fører, og for de som vil konkurrere klasse 1 til  2. Man må ikke konkurrere for å være med på dette kurset. Kurset bygger videre på intro-kurset, men her blir det lagt mer vekt på bane- og moment treninger til alle skiltene i klasse 1 og 2.
Vi bygger opp øvelsene sånn at det skal være mulig for ALLE å komme seg opp i klassene og sånn at alle byggestenene blir lagt riktig.

Kurset er for medlemmer i klubben, innmelding i klubben gjøres via denne linken som går til NKK

Les mer på:
https://www.drobak-hundeklubb.no/rallylydighet/

Videregående klasse 1 og 2 i Rallylydighet

  • Regler og bedømming
  • Samarbeid og kommunikasjon
  • Lek og belønning
  • Timing og belønning plassering
  • Håndtere forstyrrelser
  • Enkelt skilter
  • Kombinasjoner
  • Skilt slynger
  • Bane trening 

Kurset avholdes hver mandag mellom 21. september og 13. november, med unntak av høstferien i uke 40 (totalt 11 kursdager)
Kursdag:

Kurs 1:
Mandager 17:30 - 18:30

Kurs 2 
Mandager fra 18:45 - 19:45
 
Pris:
625,- for medlemmer i Drøbak Hundeklubb. Betales ved påmelding via Deltager.no


Instruktører:
Kjersti, Wenche, Mette og Tone  

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Av-melding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til [email protected]

Hilsen
Drøbak Hundeklubb

Følg oss på Facebook

Instagram: #Drobakhundeklubb

 Les mer på vår hjemmeside:
https://www.drobak-hundeklubb.no/

 

Registreringsskjema