Psykisk helsearbeid anno 2022

Velkommen til nasjonal konferanse ved VID Oslo 28. april 2022.

Forskere og klinikere inviteres til å sende inn abstracts innenfor de tre tematiske områdene nevnt i programmet. Abstraktet skal være på maks 300 ord med inntil fem nøkkelord der prosjektets hensikt og mål beskrives i tillegg til metodisk fremgangsmåte, teoretisk grunnlag, resultater og diskusjon.

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Mobil
Tittel
Arbeidsplass/institusjon
 *