30.03.23: Kartleggingsverktøyet PROFESOR

Du får tilsendt lenke til digital deltagelse på e-posten du har oppgitt.  Vi anbefaler å melde seg på saman med ein kollega. Det er viktig å ha ein person å trene saman med. I løpet av webinaret er det satt av tid til å diskutere med sidemann eller i ei lita gruppe. 

 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Priser (Velg gruppen du tilhører)
 *
Stilling
 *
Arbeidssted
 *
Sektor
 *
Nivå
 *
Kommune (kommunen du jobber i)
 *
Kampanjekode
 
 *