Praktisk implementering


Del 1: 27.-29. september 2022

Del 2: 6.-8. desember 2022

Del 3: 14.-15. mars 2023

Del 4: 23.-24. mai 2023


Fysisk samling er lagt opp med program fra klokken 1000 første dag, og avslutning klokken 1500 siste dag i hver samling
Pris: 3000 kr per deltaker eller 2500 kr per deltaker dersom to eller flere melder seg på fra samme arbeidsplass. (Husk å merke av på påmeldingsskjema, for å få riktig rabatt).

Kursavgiften inkluderer fire samlinger, kursmateriell, kaffe, frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.

Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes full kurspris. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av dokumentasjon fra lege.

Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,- og betalingsfristen 14 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon