Plantefarging med Lucia

Lucia Andalova lærer oss korleis me kan farge garnet med planter, sopp og lav frå skog og utmark. 

I Gripen fargar me som i vikingtida, i gryter over open flamme. 

Sidan med hovudsakleg kjem til å vere ute, (stort sett under tak) kle på dykk varme kle og sko. Ta med litt ekstra for å vere sikker. Ingenting er gøy om ein frys!  

Tid: 12-17

Max 10 deltakarar 

Kaffemat

Sjå Lucia på Instagram: @svetlonoska_weaving

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *