OTF heldagskurs 2022: Bondet protetikk anno 2022

For mer informasjon om selve kursinnholdet,  gå til OTFs nettsider oslotann.no

KURSET ER FULLTEGNET


Viktig informasjon

Påmelding er ikke gyldig før du mottar bekreftelse på epost fra deltager.no. Dersom du ikke mottar denne, må du ta kontakt med otf@oslotann.no. 

NB! De som ikke har oppgitt medlemsnummeret sitt, vil ikke få timene registrert. Det samme gjelder om du har oppgitt feil medlemsnummer. Kontakt otf@oslotann.no om du har tastet feil (sjekk epostbekreftelsen du mottar når påmeldingen er registrert).

Deltakeravgift

OTF-medlemmer kr 3095,-
(MNTF tannleger som har pliktmedlemskap i Oslo Tannlegeforening og som ikke har utestående krav for medlemskontingent til OTF)

Assosierte medlemmer i OTF kr 3095,-
(MNTF tannleger som har pliktmedlemskap i en annen lokalforening og som betaler kontingent for assosiert medlemskap til OTF )

MNTF tannleger utenfor OTF kr 3695,-
(MNTF tannleger som ikke har betalt for assosiert medlemskap i OTF)

Betaling
Deltakeravgift kan betales med Vipps, kort eller tilsendt faktura. 

Faktura
Velg alternativet "ønsker tilsendt faktura" i kategori hvis faktura skal sendes.
Ved tilsendt faktura vil du bli belastet med et fakturagebyr på kr 75,- i tillegg.
Velger du faktura, vil ikke prisen synes på bekreftelsen, men i fakturaen du mottar.
Husk å oppgi riktig fakturaadresse!  Ressurs nr. / org.nr. må oppgis når faktura skal sendes til offentlige instanser. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise deltakere som ikke oppfyller betingelsene over eller som har andre utestående fakturakrav det siste året.

Avbestilling
Avbestilling av plass medfører administrasjonsgebyr på kr 250,- kr frem til 14 dager før kursstart. Etter dette øker gebyret til kr 750,- kr.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon