OTF heldagskurs 2021: Periodontal kirurgi

For mer informasjon om selve kursinnholdet,  gå til OTFs nettsider oslotann.no

Program for kursdagen kan lastes ned her:

Viktig informasjon

Påmelding er ikke gyldig før du mottar bekreftelse på epost fra deltager.no. Dersom du ikke mottar denne, må du ta kontakt med otf@oslotann.no. 

NB! De som ikke har oppgitt medlemsnummeret sitt, vil ikke få timene registrert. Det samme gjelder om du har oppgitt feil medlemsnummer. Kontakt otf@oslotann.no om du har tastet feil (sjekk epostbekreftelsen du mottar når påmeldingen er registrert).

Deltakeravgift

OTF-medlemmer kr 3095,-
(MNTF tannleger som har pliktmedlemskap i Oslo Tannlegeforening og som ikke har utestående krav for medlemskontingent i 2021)

Assosierte medlemmer i OTF kr 3095,-
(MNTF tannleger som har pliktmedlemskap i en annen lokalforening og som betaler kontingent for assosiert medlemskap til OTF i 2021)

MNTF tannleger utenfor OTF kr 3695,-
(MNTF tannleger som ikke har betalt for assosiert medlemskap i OTF)

Tannpleiere / øvrig tannhelsepersonell kr 3695,-
(13.10.2021: Vi har åpnet for at tannpleiere og annet tannhelsepersonell kan delta på kurset)

Betaling
Deltakeravgift kan betales med Vipps, kort eller tilsendt faktura. 

Faktura
Velg alternativet "ønsker tilsendt faktura" i kategori hvis faktura skal sendes.
Ved tilsendt faktura vil du bli belastet med et fakturagebyr på kr 75,- i tillegg.
Velger du faktura, vil ikke prisen synes på bekreftelsen, men i fakturaen du mottar.
Husk å oppgi riktig fakturaadresse!  Ressursnr. / org.nr. må oppgis når faktura skal sendes til offentlige instanser. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise deltakere som ikke oppfyller betingelsene over eller som har andre utestående fakturakrav det siste året.


PÅMELDINGSFRISTEN ER UTLØPT.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon