Om belønningssystemer i arbeidslivet

Hvor fritt står arbeidsgiver til å endre - innføre og fjerne incentivordninger ? - Og hvordan belønner arbeidsgivere sine medarbeidere riktig og effektivt?

 

Disse spørsmålene vil bli belyst i webinaret som avholdes i regi av YS den 22. juni mellom 12.00-13.30.

 

Møt advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap Alf Kåre Knudsen og professor Anders Dysvik ved BI som vil snakke om hva som er lov/ikke lov og hva som er klokt og ikke-klokt når det gjelder incentivordninger på norske arbeidsplasser.  

 

  • Hva kan arbeidsgiver innføre/fjerne i kraft av styringsretten ?
  • Hvilke belønningssystemer fungerer? / fungerer ikke;
  • Er det noen farer forbundet med belønning, kan belønning være kontra-produktivt?

 

Anders Dysvik er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han tok sin doktorgrad innenfor temaet arbeidsmotivasjon. Hans forskningsinteresser ligger innenfor temaene HR Management (trenings- og utviklingstiltak, investering i medarbeiderutvikling, prestasjonsvurderinger) og organisasjonsatferd/-psykologi (indre motivasjon, sosiale bytteteorier, målorientering, stress, jobbdesign, og ledelse).

 

Alf Kåre Knudsen er advokat og partner i Bing Hodneland DA. Han er spesialisert innenfor arbeidsrett og har over 20 års erfaring med bistand til fagforeninger, arbeidsgivere og arbeidstakere.  Han har også undervisningserfaring fra Oslo Met hvor han blant annet har samarbeidet med Arbeidsforskningsinstituttet i forbindelse med etterutdanningsopplegg for ledere.

 

Registreringsskjema