Olaviken-konferansen 2023

Et overordnet tema for årets konferanse er «Nevropsykiatri og eldre». Nevropsykiatri som 

tverrfaglig fagfelt handler om utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser som 

i de fleste tilfeller stammer fra en organisk hjernesykdom eller skade. Som fagfelt kombinerer 

nevropsykiatri organiske (/nevrologiske) og psykologiske perspektiver på ved sykdom.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Betalingsmetode
 *