Olaviken-konferansen 2022

Et overordnet tema for årets konferanse er «Mestring og verdighet». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker både mestring og verdighet hos pasienter, pårørende – og hos oss som arbeider med eldre. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.


Nå er det 140 påmeldte til konferansen,  men fortsatt mulig å melde seg på

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon