Noseworkstevne i Oslo 22. og 23. april 2023

Some Nosey Dog inviterer til offisiell Nosework konkurranse på Ellingsrud gård i Oslo

Lørdag - NW1

Søndag - S1-R

Velkommen til konkurranse på Ellingsrud gård i Oslo. Lørdag er det Nosework 1. Søndag er det innendørssøk/romsøk. Ekvipasjene går fire søk.

Det er fine venteområder inne for deltagerne (hundene må vente ute i bilene). NB! Vi har ikke kiosk på dette stevnet, så ta med egen lunsj.

Oppmøte kl 09.30 begge dager, konkurransen starter kl 10.00

Dommer: Victoria Ugland. Hvis stor interesse, vil vi vurdere å ta inn en ekstra dommer og avholde et utvidet stevne med to dommere.

Maks 25 deltagere pr. konkurranse, pris 500,- kr

Påmeldingen åpner 19. februar 2023 kl 18.00

Ekvipasjen må ha bestått LGT Bjørk for å delta. Fører må være medlem av Nosework Norge. Fører kan kun delta med en hund pr. konkurranse. 

Vi ber om at alle setter seg inn i det nyeste regelverket før påmelding: https://www.nosework.no/.../2022-NWN-konkurranseregelverk...

Det samme gjelder vedlegg til regelverket: https://www.nosework.no/.../2023/01/Klasser-og-titler.pdf

Fra 1. september 2020 registreres hunder som går på faste medisiner i vårt egenregistreringsskjema før deltagelse på LGT/konkurranse.
Eier registrerer selv sin hund.
Skjema finner du her: https://www.nosework.no/erklaring-for-hunder-som-gar-pa-faste-medisiner/

Påmelding bekrefter deltagelse på eget ansvar. Påmeldingen er økonomisk bindende, og påmeldingsavgiften refunderes ikke ved avmelding – uavhengig av årsak.

Spørsmål kan sendes til [email protected] 

 

Registreringsskjema