Norskkurs B1 (Forberedelser til norskprøve) - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

B1

12.07.2021 – 05.08.2021

mandag, tirsdag onsdag og torsdag kl. 10:00 - 12:00

4 uker / 32 undervisningstimer

Pris: kr 2560

Vi vil jobbe med et utvalg tekster fra kapitlene 12-14 i Stein på stein (2014-utgaven), samt øve på lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon som forberedelse til norskprøve på B1-nivå. Et hefte med oppgaver fra arbeidsboka er inkludert i prisen. Tekstboka kan lånes i undervisningstiden.


B1

12.07.2021 – 05.08.2021

Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 10:00 - 12:00

4 weeks / 32 lesson hours

Price: 2560 NOK

We will work with a selection of texts from chapters 12-14 in Stein på stein (2014 edition), as well as practice listening, reading, writing, and oral communication as preparation for Norwegian test at level B1. A booklet with exercises from the workbook is included in the price. The textbook may be borrowed during class.


Notice
-We reserve the right to cancel a class if minimum enrolment is not met. In that case, all course fees will be fully refunded.
-No refund can be given after the course starts.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon