Norskkurs A1 (del 1) - mandag og onsdag

Norskkurs for nybegynner, del 1

19.09.2022 – 02.11.2022

Mandag og onsdag, klokka 09:00-11:00

24 kurstimer, 1920 NOK

Kapittel 1-5, På vei (2018).


NB: Ingen kurs 03.10 og 05.10 på grunn av høstferie.


Detaljert informasjon om kurset

Vi vil jobbe med kapitlene 1-5 i På vei (2018-utgaven). Hefte med oppgaver vil bli delt ut. Tekstboka kan lånes i undervisningstiden.

Kurset passer for deg som er nybegynner i norsk. Det forventes at deltakerne gjør lekser mellom kursdagene og aktivt utsetter seg for norsktrening på andre arenaer, for eksempel gjennom å se norsk TV, høre norsk musikk og delta på språkkafé.

Kursene er godkjente av HK-direktoratet, og det er dermed en kvalifisert lærer som skal undervise kurset. Deltakerne får et kursdiplom siste kursdag med antall timer deltakelse på kurset. Kursdiplomet kan legges ved søknader til UDI om statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Det er maksimum 18 deltakere per kurs.


Notabene

Dersom det ikke blir nok registrerte deltakere innen fristen for påmelding, reserverer vi oss retten til å kansellere kurset. Hvis dette er tilfelle vil alle kursgebyrer blir tilbakeført.

Etter kursstart er det ikke mulig å få refundert kursavgiften.


Norwegian course for new beginners, part 1

19.09.2022 – 02.11.2022

Mondays and Wednesdays, from 09:00 to 11:00

24 hours, 1920 NOK

Chapter 1-5 in På vei (2018 Edition).


NB: No course on 3rd and 5th of October due to atumn break.


Detailed information about the course

We will work with chapters 1-5 in På vei (2018 edition). A hand out with tasks will be handed out. The textbook may be borrowed during class.

This course is suitable for those of us who are new to the Norwegian language. We expect participants to do homework and expose themselves to Norwegian training arenas outside of the classroom. In addition to the classroom hours, we strongly recommend exposing yourself to Norwegian TV and or Norwegian music and participating in language cafés. We offer free weekly spoken language training that is available to our students.

The course is approved by The Norwegian Directorate for Higher Education and Competence and is held by qualified teachers specifically trained in teaching Norwegian as a foreign language. Participants will receive a course diploma upon satisfactory completion of the course. This diploma can be used as proof of completed hours in necessary Norwegian language instruction for diverse UDI applications such as citizenship or permanent residence. Each course is limited to 18 participants.


Notice

If the minimum enrollment is not met, we reserve the right to cancel a class. In this case, all course fees will be fully refunded.

No refund can be given after the course start.

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon