Norskkurs A1 (del 1) - mandag og onsdag

Norskkurs for nybegynner, del 1

14.08.23-20.09.23

Mandag og onsdag, klokka 09:00-11:00

24 kurstimer, 2400 NOK

Kapittel 1-5, På vei (2018).


Detaljert informasjon om kurset

Dette er den første halvdelen av norskkurs A1, og vi vil jobbe med kapittel 1-5 i På vei (2018). Lån av bøkene og tilgang til nettressurs er inkludert i prisen gjennom kursperioden. Det forventes at deltakerne gjør lekser mellom kursdagene og aktivt utsetter seg for norsktrening på andre arenaer, for eksempel gjennom å se norsk TV, høre norsk musikk og delta på språkkafé.


Kursene er godkjente av HK-direktoratet, og det er dermed en kvalifisert lærer som skal undervise kurset. Deltakerne får et kursdiplom siste kursdag med antall timer deltakelse på kurset. Kursdiplomet kan legges ved søknader til UDI om permanent oppholdstillatelse. Det er maksimum 20 deltakere per kurs.


Notabene

Dersom det ikke blir nok registrerte deltakere innen fristen for påmelding, reserverer vi oss retten til å kansellere kurset. Hvis dette er tilfelle, vil alle kursgebyrer blir tilbakeført.

Det er mulig å avbestille inntil to uker før kursstart. Påmeldingsgebyret vil da likevel bli belastet.

Fra to uker til kursstart er det ikke mulig å få refundert kursavgiften.


Norwegian course for new beginners, part 1

14.08.23-20.09.23

Mondays and Wednesdays, from 09:00 to 11:00

24 hours, 2400 NOK

Chapter 1-5 in På vei (2018 Edition).


Detailed information about the course

This is the first part of New beginners level out of two parts. We will work with Chapters 1-5 of the book “På vei”. It will be possible to borrow the book for the duration of the course and you will be given access to the internet resource. We expect participants to do homework and expose themselves to Norwegian training arenas outside of the classroom. In addition to the classroom hours, we strongly recommend exposing yourself to Norwegian TV and or Norwegian music and participating in language cafés. We offer free weekly spoken language training that is available to our students.


The course is approved by The Norwegian Directorate for Higher Education and Competence and is held by qualified teachers specifically trained in teaching Norwegian as a foreign language. Participants will receive a course diploma upon satisfactory completion of the course. This diploma can be used as proof of completed hours in necessary Norwegian language instruction for UDI applications such as permanent residence. Each course is limited to 20 participants.


Notice

If the minimum enrollment is not met, we reserve the right to cancel a class. In this case, all course fees will be fully refunded.

It is possible to cancel the enrollment up until two weeks before the course starts. In this case the registration fee will still be charged.

No refund can be given from two weeks before the course starts.

 

Registreringsskjema

Fornavn/ First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-post /E-mail
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil/Phone number
 *
Kjønn/Gender
 *
Nasjonalitet/ Nationality
 *
Terms and conditions
 *
 *