Nordisk homiletisk nettverk

Bergen, 19. - 20. august 2021 på Terminus Hotell i Bergen.
    

 Påmeldingen er registrert når konferanseavgiften på 1 250,- Nkr er betalt. 

Avgiften dekker deltakelse på konferansen inklusive lunsj og bevertning begge dager.
   

NB! Overnatting og middag (19. august) dekkes ikke av konferanseavgiften.

Oppdatering: nå har vi åpnet mulighet til å delta digitalt. Kursavgiften er 400 nok. 

 

Registreringsskjema