NLA ÅRSMØTE 2022

Fra KU-møtet med verksted om NLAs kommunikasjonsstrategi, Larvik 18.09.21. Foto: Anne Guro Røsæg

Påmelding til NLAs årsmøte 2022  - lørdag 30. april: Fysisk og digitalt

Alle NLAs medlemmer kan delta i møtet og har stemmerett. Deltakelse på årsmøtet er gratis. Studentmedlemmer kan delta som observatører og har ikke stemmerett. 

STED: Fysisk: Scandic Hotell Nidelven, Havnegata 1 - 3, 7010 Trondheim

Digitalt: Lenke til møtet sendes alle påmeldte.

INNKALLING, SAKLISTE: 

Sakliste er sendt alle medlemmer 3. april. Lenke til NLAs hjemmeside: sakspapirer samt årsmeldingene fra lokalavdelinger, representanter, komiteer, utvalg og nemnder.

PÅMELDING INNEN 26. APRIL OG REPRESENTASJON:

For oversikt over antall deltakere (lunsj oa servering), antall fullmakter etc., må NLA ha påmelding  i skjemaet nedenfor, innen 27. april kl 12 

Lokalavdelingene skal være representert med én representant på årsmøtet, helst ved leder. Årsmøtesakene skal være behandlet i NLAs lokalavdelinger før møtet.


FULLMAKT:
Skal du ikke delta på årsmøtet kan du sende fullmakt til å stemme på dine vegne til din lokalavdelingsrepresentant. 

Skriv epost med tekst: Jeg gir ______ fullmakt til å stemme på mine vegne på NLAs årsmøte 29.4.2022.

REPRESENTANTER: 

Oslo/Akershus: Balèn Yousef balen@nlaoa.no    

Hedmark/Oppland:  ingen representant

Østfold: Åsa Hjorth ah@insitu.no (deltar digitalt)

Vestfold: Kathrine Jensen kathrine.jensen@pvarkitekter.no

Buskerud: Ida Roos ida@ymearkitekter.no

Telemark: Kjersti Berg kjersti.berg@vtfk.no

Agder: Mari-Ann Thorsen Ekern mariannt.ekern@asplanviak.no 

Rogaland: Marianne Berge MIBG@cowi.com

Hordaland: Katrine Myklestad katrine.myklestad@norconsult.com

Sogn og Fjordane: Ruthild Dale Ruthild.Dale@vlfk.no (deltar digitalt)

Møre og Romsdal: Siri Anette Myklebust Siri.Anette.Myklebust@norconsult.com 

Trøndelag: Karin Fossbakk karin.fossbakk@norconsult.com 

Nordland: Marcus Zweiniger haggolheim@gmail.com

Troms: Mari Bergset mari@lolelandskap.no

Finnmark: Adeline Finez Adeline@verte.no 

 ---

ÅPNING AV MØTET - REGISTRERING, OPPROP :

Møtet åpnes for registrering/ innlogging fra kl 09.30, innlogging stenges kl 10.05. Digitale deltakere oppfordres til å logge på med eget navn. Det vil bli opprop innledningsvis i møtet, på grunnlag av påmeldte deltakere og opplyst antall fullmakter.
---

ANSVARLIG ARRANGØR: 

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Styret v/ daglig leder Marit Hovi: marit.hovi@landskapsarkitektur.no - T 918 53 106

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon