Naturlig biodynamisk birøkt

Norges eneste biodynamiske birøkter forteller oss om hans erfaringer og arbeid med birøkt. Skal vi drive på birøkterens eller på bienes premisser? Eller finnes det en mellomvei?

Hva betyr det " å drive på bienes premisser"? 

Hvilke praktiske tiltak kan vi som birøktere gjøre for å komme bienes behov mer i møte?

I foredraget skal vi komme inn på bienes vesen, bikuber, voksbygging, droner, sverming, dronningavl,innvintring.


Demeter-birøkt er birøkt på bienes premisser. I tillegg til alle krav som stilles i økologisk birøkt, innebærer Demeter-birøkt at biene kan utvikle sin naturlige adferd. Biene får lov å bygge sine vokstavler helt etter egne ønsker, og de får lov å formere seg på naturlig måte gjennom sverming og naturlig dronningavl. Som vinterfôr får biene en blanding av egen honning, økologisk sukker, kamillete og litt salt.

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet