MUF-konferansen 2023

Velkommen til årets MUF-konferanse på MS «Color Magic», Oslo-Kiel-Oslo

Konferansen starter opp tirsdag 28. november kl. 11:00 og vi avslutter når vi legger til kai i torsdag 30. november kl. 10:00.


Pris for deltaker kr. 6.000,- og for ledsager kr. 4000,-. Alle deltakere får utvendige lugarer

NB! Alle påmeldte vil få tilsendt faktura for deltakeravgiften.

(Vi oppfordrer alle deltakere til å innhente korrekt fakturaadresse (EHF) til deres skole/fylke før

dere fyller ut påmeldingsskjemaet)


Hovedtemaer på konferansen er kompetansebehov, likestilling og mangfold. Det blir i tillegg innlegg fra utdanningsinstitusjonene. Program for konferansen fins på http://www.mariut.org/arskonferanser/arskonferanse-2023. Det vil kunne bli justeringer i programmet fram mot konferansen.

MUF-konferansen er faglig konferanse, en delingskonferanse og en nettverkskonferanse der de maritime utdanningsinstitusjonene, private og offentlige organisasjoner tilknyttet maritim utdanning samt sjømannsorganisasjoner og utstyrsleverandører deltar.

Det er også satt av tid til at fagmiljøene selv får tid til møter. Avtal gjerne disse møtene i forkant av konferansen. Et eget møte vil omhandle samarbeid mellom de maritime videregående skolene.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Inger Johanne

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon