Mot til å se - evne til å handle - 26. og 27. januar 2022

Arrangementet avholdes her:

Konferansehotell i Stavanger | Clarion Hotel Energy (nordicchoicehotels.no) 


Overnatting bestiller du selv direkte til hotellet 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Velg her:
 *
Telefon
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Fakturanavn
 *
Fakturaadresse
 *
Faktura merkes med (f.eks. bestillingsnr/avdeling/ansattnr. fra din arb.giver - viktig)
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Matallergi, evt hvilke?
Kommentar
Etterfaktureres isammen med kursavgift
 *