Mindfulness for Pain and Illness with Vidyamala Burch

Hvordan leve bedre med smerte og sykdom – webinar med Vidyamala Burch.

Vidyamala Burch har levd med kroniske ryggsmerter hele sitt voksne liv. Hun ble ordinert i Triratna Buddhist Order i 1995, og i 2001 var hun med å etablere organisasjonen Breathworks, som utvikler verdens første mindfulness-baserte program for smertehåndtering. Dette er en måte å forholde seg til smerte som gjør bruk av sentrale elementer innen dharma. 

Vidyamala vil i dette nettkurset undervise i noen av de grunnleggende prinsippene og øvelsene som hun bruker. Her kan du lese mer om hennes arbeid. 

Undervisningen er på engelsk. Deltakerne vil få tilsendt Zoomlenke på epost før webinaret starter. 


Mindfulness for Pain and Illness – webinar with Vidyamala Burch.


Vidyamala Burch has lived with chronic back pain her entire adult life. She was ordained in the Triratna Buddhist Order in 1995, and in 2001 she helped establish the organization Breathworks, as the developing world's first mindfulness-based program for pain management. This is a way of dealing with pain that makes use of central elements of dharma. In this online course, Vidyamala will teach some of the basic principles and exercises that she uses. To learn more about her work, visit her website


The teaching will be in English. Participants will receive a Zoom-link by email before the webinar. 

The registration deadline has passed or the event is fully booked