Høst 2023: Mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme

I dette skjemaet kan du melde ditt ønske om å delta på mentoropplæringen. Du får tilbakemelding på bekreftet plass så snart påmeldingslisten er fulltegnet.


 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Stilling
 *
Arbeidssted
 *
Sektor
 *
Nivå
 *
Kommune (kommunen du jobber i)
 *
Kommentarer:
Hvordan er opplæringen tenkt implementert i din tjeneste/organisasjon/kommune?
 *