Medlemskap i Pride Art 2022 / membership Pride Art 2022

Forsidebilde av : Kristin Linnea Backe

(FOR ENGLISH SEE BELOW )


Velkommen til innmelding i Pride Art 2022

Norges største skeive kunstnerkollektiv siden 1985 - og viktigste arena for skeiv kunstformidling
VIKTIG ALLMØTE: Torsdag 3. mars 18:30 til 20:30: 

https://www.facebook.com/events/307225824765051


 Du kan lese om oss og se tidligere kataloger her: www.prideart.no 

Liten filmsnutt fra Open call 2021: https://www.youtube.com/watch?v=9Kju8l1OW88&t=51s


Info om utstillinger i 2022 kommer på mail til medlemmer løpende. 


Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle, amatører og nybegynnere på lik linje. Utstillingen planlegges og gjennomføres kun på frivillighet.  For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg når vi har felles utstillinger. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne eller søke styret om fritak pga helsemessige begrensninger.


Medlemmer som har betalt medlemskontingent vil motta månedlige nyhetsbrev, ha mulighet til å melde seg på utstillinger (info kommer i nyhetsbrev, på sosiale medier og på mail. Påmelding til Wunderkammer i oktober forutsetter  påmeldingsavgift på 300 kr i tillegg til medlemskontingent). Pride Art organiseres gjennom hele året av styret på 13 frivillige fra hele Norge.


Når du har registrert deg, vennligst be om medlemskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.


Frederick Nathanael, leder av Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder: balg@prideart.no
Membership for artists and allies in Pride Art 2022

(front page photo:  Kristin Linnea Backe)


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art!

You can read about tus here: www.prideart.no 


Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art arena possible, and is open to professionals, amateurs and new beginners alike. Together we creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.


When you have registered, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. 


Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.


Frederick Nathanael, leader of Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, deputy of Pride Art: balg@prideart.no

 

Registration form