Medlemskap i Pride Art 2022 / membership Pride Art 2022

Forsidebilde av : Kristin Linnea Backe

(FOR ENGLISH SEE BELOW )


Velkommen til innmelding i Pride Art 2022

Norges største skeive kunstnerkollektiv siden 1985 - og viktigste arena for skeiv kunstformidling
VIKTIG ALLMØTE: Torsdag 3. mars 18:30 til 20:30: 

https://www.facebook.com/events/307225824765051


 Du kan lese om oss og se tidligere kataloger her: www.prideart.no 

Liten filmsnutt fra Open call 2021: https://www.youtube.com/watch?v=9Kju8l1OW88&t=51s


Info om utstillinger i 2022 kommer på mail til medlemmer løpende. 


Pride Art ønsker å være en så åpen, mangfoldig, og inklusiv skeiv kunstutstilling som mulig, og er åpen for profesjonelle, amatører og nybegynnere på lik linje. Utstillingen planlegges og gjennomføres kun på frivillighet.  For å gjøre dette, kreves det at alle kunstnere og deltakere bidrar til rigging, gjennomføring, og nedrigg når vi har felles utstillinger. Hvis du ikke har mulighet til å bidra til dette arbeidet personlig, kan du få en stedfortreder til å bidra på dine vegne eller søke styret om fritak pga helsemessige begrensninger.


Medlemmer som har betalt medlemskontingent vil motta månedlige nyhetsbrev, ha mulighet til å melde seg på utstillinger (info kommer i nyhetsbrev, på sosiale medier og på mail. Påmelding til Wunderkammer i oktober forutsetter  påmeldingsavgift på 300 kr i tillegg til medlemskontingent). Pride Art organiseres gjennom hele året av styret på 13 frivillige fra hele Norge.


Når du har registrert deg, vennligst be om medlemskap i den lukkede facebookgruppa Pride Art, hvor det vil komme informasjon fortløpende, og hvor du har mulighet til å stille spørsmål.


Har du noen spørsmål? Du kan stille alle generelle spørsmål på facebookgruppen, eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.


Frederick Nathanael, leder av Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder: balg@prideart.no
Membership for artists and allies in Pride Art 2022

(front page photo:  Kristin Linnea Backe)


Hi, and thanks for showing an interest in Pride Art!

You can read about tus here: www.prideart.no 


Pride Art seeks to be the most open, diverse and inclusive queer art arena possible, and is open to professionals, amateurs and new beginners alike. Together we creating a safe and inclusive space on a voluntary basis. In order to do this, every artist/exhibitor is expected to participate in the rigging, running, and down-rig of the exhibition. If you do not have the opportunity to participate in this work, you can get others to contribute on your behalf.


When you have registered, please join our closed facebook group PRIDE ART, where we will be posting relevant information. 


Do you have any questions? You can ask general questions in our facebook group, or use the contact details below for more sensitive questions.


Frederick Nathanael, leader of Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, deputy of Pride Art: balg@prideart.no

 

Registration form

Fornavn/Name
 *
Etternavn/Family Name
 *
E-mail address(e)
 *
Repeat email
 *
Klasse/kategori
 *
Valgfri/Optional: Pronomen/Preferred pronoun (e.g. han, hun, hen)
Tlf/Phone no
 *
Hvordan hørte du om Pride Art? / How did you learn about Pride Art? (through facebook, a friend, exhibited before etc)
 *
Alder/ Age
 *
Bakgrunn / National/cultural identity/origin
 *
 *
Pride Art-utstillingers hovedmål ikke er å fremme kunstnerne kommersielt, men å bidra til synliggjøringen av skeiv kunst som del av den skeive rettighetsbevegelsen.................. the main goal of Pride Art exhibitions is not to promote artists commercially, but to make queer art more visible as we are a part of the queer human rights movement.
 *
at Pride Art lagrer ovennevne informasjon om meg på denne nettsiden og i print i tilfelle praktiske utfordringer under og i etterkant av utstillinger. Jeg bekrefter at jeg herved er informert om min rett til å se hvilken informasjon som lagres om meg, til å motta en kopi av denne, og til å få slettet informasjonen, iht. Norsk personvernlovgivning etter GDPR. Jeg er klar over at jeg ikke vil kunne delta i utstillingen om jeg krever å få ovennevnte informasjon slettet før eller under gjennomføring av utstillingen. .............................................................................................................................................................................. that Pride Art stores the above information about me on this webpage and in print for the duration of exhibitions and for practical issues in its aftermath. I confirm that I am hereby informed of my right to see what personal information Pride Art stores about me, to receive a copy of the information, and to have the information erased, according to GDPR and Norwegian legislation. I am aware that I might not still be able to participate in the exhibition if I demand to have my personal details erased.
 *