Medlemsavgift 2023

Årspass gir fri inngang ved alle ordinære practica og milonga.

Feltene for adresse og fødselsdato trenger vi for å få godkjent medlemslisten til Frilynt Norge.

Medlemskap er personlig og kan ikke overdras.

Prisene for 2023:

  • Medlemskap: 300
  • + årspass: 1400
  • + semesterpass (halvår): 1000
  • + årspass student: 500
  • + semesterpass student: 300

Om du ikke får betalt via deltaker.no, vennligst prøv igjen etter en liten stund og med en annen webleser. Om du fremdeles skulle ha problemer med å betale kan du sende en epost til info@trondheimtango.no og vi vil forsøke å finne en løsning.


The membership fee for 2023 in Trondheim tangoklubb.

The annual pass give free entry to all regular practices and milongas.

The fields Address and Date of Birth are new. We need these to report to Frilynt Norge.

Membership is personal and can not be transferred.

Prices for 2023:

  • Membership: 300 NOK
  • + annual pass: 1400 NOK
  • + semester pass (6 months): 1000 NOK
  • + annual pass student: 500 NOK
  • + semester pass student (6 months): 300 NOK

If for some reason deltaker.no does not work please try again a bit later, and with another web browser. It it still does not work send an email to info@trondheimtango.no

 

Registreringsskjema

Fornavn / First name
 *
Etternavn / Last name
 *
Adresse / Address
 *
Postnummer / Postal code
 *
Poststed / City
 *
Fødselsdato / Date of Birth (dd.mm.yyyy)
 *
E-post / Email
 *
Mobil / Phone
Velg / Choose
 *
Tillegg
Kommentar / Comments
 *