Medicine Buddha - weekend with Lama Changchub


Lama Changchub vil undervise i og lede meditasjon på Medisin-Buddha. 

Medisin-Buddha er inspirasjonskilde for den tibetanske legekunsten.

I følge mahayana-sutraen om Medisin-Buddha, avla han som bodhisattva 12 løfter om å hjelpe alle levende vesener til god fysisk og psykisk helse. 

Meditasjon på Medisin-Buddha er noe man kan gjøre som egen praksis og er svært utbredt i alle land med mahayana-buddhisme.Påmeldingsfrist: 12. oktober.

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i Karma tashi Ling buddhistsamfunn. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.


Lama Changchub will teach and lead meditation on the Medicine Buddha. 

Medicine Buddha is a source of inspiration for the Tibetan art of medicine. According to the Mahayana Sutra of the Medicine Buddha, 

as a bodhisattva he made 12 vows to help all living beings to good physical and mental health. 

Meditation on the Medicine Buddha is something you can do as your own practice and is very widespread in all countries with Mahayana Buddhism.


Register by October 12th.

Tid: 15. og 16. oktober kl. 11-17  
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1500 kr inkl. lunsj
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)

      Pris: 1500 kr, inkluderer lunsj begge dager. 

      (Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontigent i 2022 kan får 20% rabatt. Ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober kan få 50% rabatt)

     

 

Registration form

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Repeat email
 *
Mobil
 *
Priskategori:
 *
--
Kommentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 *