Marked 3.0 sommarkurs kalkyler og forhandlingsstrategi

/ KOSTNADSKALKYLE     // FORHANDLINGSSTRATEGI      /// MARKNADSSTRATEGI


Marked 3.0 er ein serie kurs og fagdagar til deg som foredlar råvarer frå eigen gard for sal direkte eller via salsledd. Kurs der du får verktøy som hjelper deg i kvardagen og gir tryggleik for vanskelege besluttningar i ei krevjande tid. Når kostnadsauken bankar på døra må kalkylene fram og helst skal du klare å sitte att med same overskot i kroner som før auken. Prisauke vert ofte konsekvensen, endra pris har konsekvens for produkt, kanal og påverkar salet. Prisauken skal forhandlast på og prispunkt skal vurderast. På samlinga deler vi deg inn etter tema, har du kalkyler treng du forhandlingsstrategi og har du ikkje kalkyler så treng du dei for å forhandle. Vi har med oss to særs dyktige fagfolk frå Salgslaget.no som vil kurse deg i kalkulering og forhandling. Dagleg leiar i kompetansenettverket leiar gruppa med marknadsstrategi som er passar godt for deg som er i oppstart.

Felles for alle områda gjeld gjennomgang av  produkt, pris, kanal og marknadsføring – ein plan for produktmiksen din mot marknad og pris. Målsetting for kurset er at du får di eiga kostnadskalkyle, plan for posisjonering og målsetting for forhandling med salsledd eller marknadsstrategi for sal av varene generelt. I etterkant av kurset får kvar og ein to timar med gratis oppfyljing i di bedrift på det temaet som mest behov for.

Velkommen til sommarkurs der vi garanterer at du får eit verktøy du vil ha glede av i fleire år framover. Kompetansenettverket for Lokalmat Vest ved Aud Slettehaug og Salgslaget ved Frode Kristensen og Viggo Johannessen.

Program:

Måndag 8 august:  kl. 11.00 registrering og lunsj

kl. 12.00 Introduksjon felles Marked 3.0:

Aud Slettehaug – marknadsplanen ei innføring

Viggo Johannessen – kostnadskalkyle sin funksjon som planleggingsverktøy

Frode Kristensen – forhandlingsstrategi ei kort innføring

 

Kl. 13.30 kurs startar i grupper

Kl. 15.30 Felles pause 20 min

Kl. 18.30 Bedriftsbesøk før felles middag, frivillig om ein vil vere med på. Kl. 20.00 middag

Tysdag 9. august: kl. 9.00 oppstart kurs i grupper

Kl. 11.30 felles lunsj

Kl. 15.30 vel heim


Du må ha med:

PC, Excel rekneark for kostnadskalkyle – dersom du ikkje har dette no, så vil vi hjelpe til med PC som du kan arbeide på under samlinga.

Regnskap for 2020 og 2021, Kalkylar, planar, tilboda dine.

Kurset er i regi av Kompetansenettverk Lokalmat Vest-Norge. Når du melder deg på eit av kursa her frå du også tilgang til våre digitale kurs på nokurs.no. Det er ein fordel å ha tatt desse introduksjonskursa i forkant av kurset. Du går frå samlinga med ein konkret plan for eit av områda kostnadskalkyle, forhandlingsstrategi eller marknadsstrategi. Målsettinga med fagdagen er eit solid fundament innan valt område på plass for åra som kjem.

I etterkant av samlinga frå du inn til 2 timar oppfylging av kurshaldar.

 

Registreringsskjema